Pagină web realizată de @clubulpiticilor

Telefon

Mobil: +40 721 324 966

e-Mail: office.spacenter@gmail.com

Adresa:

Aleea 3 Rovine nr. 2,

Craiova, 200058, Dolj

05 septembrie 2022

De azi incepem scoala

Școala începe azi: Care sunt regulile pentru anul școlar 2022 - 2023 și ce drepturi și obligații au elevii

 

Anul școlar 2022-2023, care începe chiar azi, vine cu schimbări consistente față de anii trecuți. În primul rând, din acest an au fost eliminate semestrele și înlocuite cu cinci module de învățare. Apoi, noul regulament școlar stabilește că se încheie anual o singură medie la fiecare materie, iar exmatricularea și colectarea banilor de la părinți nu mai sunt posibile. În fine, statutul elevului stabilește drepturile și obligațiile elevilor, printre care și dreptul la demnitate, imagine sau la manuale gratuite, dar și obligația de a avea o ținută decentă și interdicția de a nu folosi telefoanele mobile în timpul cursurilor.

Drepturile și obligațiile elevilor

 

Prin Ordinul nr. 4.742/2016, prin care a fost introdus Statutul elevului, au fost stabilite drepturile care nu le pot fi refuzate elevilor, dar și anumite obligații pe care le au aceștia în raport cu școala.Mai exact, în ceea ce privește drepturile elevilor, aceștia au dreptul la învățământ gratuit, ceea ce implică și dreptul de a primi manuale gratuite. De asemenea, elevii beneficiază de dreptul la respectarea imaginii, demnității ori personalității proprii și la protecția datelor personale. Astfel, este interzisă, în orice context, mustrarea unui elev în fața colectivului clasei sau al școlii.Apoi, elevii mai au dreptul de a primi premii și recompense pentru rezultate deosebite la activitățile școlare și extrașcolare, de a avea acces la actele școlare proprii, dreptul la o evaluare obiectivă și corectă, dar și dreptul de a contesta rezultatele evaluării lucrărilor scrise.Pe de altă parte, elevii au și o serie de obligații. Dintre acestea putem aminti obligația de a frecventa toate cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu și de a respecta regulamentele și deciziile școlii.În plus, mai există și obligația de a merge la școală îmbrăcați decent. Totuși, chiar dacă obligația este încălcată, elevilor nu le poate fi refuzat dreptul de a intra în școală.Totodată, elevii au obligația de a avea un comportament civilizat la școală, de a utiliza în mod corespunzător, conform destinației stabilite, toate facilitățile școlare la care au acces, de a respecta curățenia, liniștea și ordinea în perimetrul școlar, de a utiliza manualele școlare primite gratuit și de a le restitui în stare bună, la sfârșitul anului școlar și de a anunța, în caz de îmbolnăvire, profesorul diriginte.În fine, elevilor le este interzisă, de principiu, utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, al examenelor și al concursurilor, dar și să aibă comportamente jignitoare la adresa colegilor sau profesorilor sau să utilizeze un limbaj trivial în școală.

 

Clubul Piticilor

Copyright @clubulpiticilor 2022